• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 943127808; 723221692

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2017/2018
(ważny od 13.06.2017 r.)

 

 

Pod poniższym linkiem znajduje się aktualna lista podręczników:

wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

  dokumenty szkoły

Dokumenty Szkoły

 Statut Szkoły

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Program Profilaktyki

Regulamin Szkoły

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Regulamin wycieczek

Regulamin korzystania z szatni

Procedury

Procedura zwalniania ucznia z wf

Wewnątrzszkolne zasady wyjazdów na baseny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria