• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 094 3127808
      094 3119179
fax: 094 3127808

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

 

 

ZADANIA SPRAWDZAJĄCE WIADOMOŚCI TEORETYCZNE UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ  - TEST NR 9


1. Pieszemu nie wolno:
  a) Przechodzić przez torowiska znajdujące się na jezdni.
  b) Chodzić po torowisku.
  c) Przechodzić przez torowiska na wyznaczonych przejściach dla pieszych.
2. Rowerzyście zabrania się:
  a) Zatrzymywania się w miejscach stanowiących zagrożenie.
  b) Jazdy w kolumnie.
  c) Jazdy bez ochrony głowy.
3. Co uważamy za czyn karalny, graniczący ze zbrodniczym?
  a) Usuwanie znaków drogowych, wyłączanie sygnałów ostrzegawczych, zasłanianie sygnałów.
  b) Zaśmiecanie drogi.
  c) Umieszczanie wokół drogi reklam, napisów.
4. Rowerzysta powinien jechać z prędkością uwzględniając:
  a) Kolor roweru.
  b) Ubiór.
  c) Stan i widoczność drogi, natężenie ruchu na drodze.
5. Jeśli na przejściu znajdują się piesi, to rowerzysta:
  a) Ma pierwszeństwo przed pieszymi.
  b) Ustępuje pierwszeństwa pieszym.
  c) ustępuje tylko osobom niepełnosprawnym oraz kolumnie pieszych.


6. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1:
  a) Przejeżdża ostatni.
  b) Przejeżdża pierwszy.
  c) Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3.
7. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1:
  a) Ustępuje pierwszeństwa pojazdom 2 i 4.
  b) Ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 4.
  c) Przejeżdża przed pojazdem 4.

8. Który z poniższych znaków oznacza zbliżanie się do drogi z pierwszeństwem przejazdu?
a)
b)
c)
9. Który z poniższych znaków dotyczy wszystkich pojazdów?
a)
b)
c)
10. Który z poniższych znaków dotyczy przystanku tramwajowego?
a)
b)
c)

  uczniowie

Sprawdzian klas VI

 

Karta Rowerowa

TEST nr 1 TEST nr 2

TEST nr 4 TEST nr 5

TEST nr 6 TEST nr 7

TEST nr 8 TEST nr 9

TEST nr 10

TEST nr 11 TEST nr 12

TEST nr 13 TEST nr 14

TEST nr 15 TEST nr 16

TEST nr 17 TEST nr 18

TEST nr 19 TEST nr 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria

© 2007 SP5. Wszelkie prawa zastrzeżone "TD". Kopiowanie materiałów bez zgody autora jest nielegalne.