• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 094 3127808
      094 3119179
fax: 094 3127808

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

 

 

ZADANIA SPRAWDZAJĄCE WIADOMOŚCI TEORETYCZNE UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ  - TEST NR 7


1. Czy pieszym wolno przekraczać wyodrębnione torowiska tramwajowe?
  a) Z uwagi na grożące niebezpieczeństwo piesi nie mogą przechodzić przez torowiska.
  b) Tak, jeżeli nie ma urządzeń odgradzających torowiska.
  c) Tak, ale tylko na przejściach dla pieszych.
2. Rowerzyście zabrania się:
  a) "Trzymania się" pojazdów.
  b) Przewożenia małych pakunków.
  c) Wożenia drugiej osoby.
3. Co jest zabronione pasażerom samochodu osobowego?
  a) Rozmawianie w samochodzie.
  b) Spożywanie posiłków w czasie jazdy.
  c) Otwieranie drzwi, wysiadanie na jezdnię bez upewnienia sie, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.
4. Włączający sie do ruchu jest zobowiązany:
  a) Ustąpić pierwszeństwa pojazdom lub osobom będącym w ruchu.
  b) Ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdom samochodowym.
  c) Ustąpić pierwszeństwa tylko tramwajom wyjeżdżającym z pętli lub zajezdni na drogę.
5. Jak powinien zachować się rowerzysta, jeśli przed przejściem dla pieszych zatrzymał się samochód w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym?
  a) Kontynuować jazdę, omijając samochód.
  b) Bezzwłocznie zatrzymać się.
  c) Wymóc zatrzymanie się na przejściu pieszych, podjąć jazdę.

6. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1:
  a) Ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 2.
  b) Przejeżdża pierwszy.
  c) Przejeżdża ostatni.
7. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1:
  a) Przejeżdża ostatni.
  b) Przejeżdża pierwszy.
  c) Ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 3.

8. Który z poniższych znaków dotyczy zakazu ruchu pieszych?
a)
b)
c)
 

9. Który z poniższych znaków dotyczy ścieżek dla pieszych? 
a)
b)
c)
 
 

10. jaka pozycja kierującego ruchem zezwala na wjazd na skrzyżowanie?
a)
b)
c)
 


  uczniowie

Sprawdzian klas VI

 

Karta Rowerowa

TEST nr 1 TEST nr 2

TEST nr 4 TEST nr 5

TEST nr 6 TEST nr 7

TEST nr 8 TEST nr 9

TEST nr 10

TEST nr 11 TEST nr 12

TEST nr 13 TEST nr 14

TEST nr 15 TEST nr 16

TEST nr 17 TEST nr 18

TEST nr 19 TEST nr 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria

© 2007 SP5. Wszelkie prawa zastrzeżone "TD". Kopiowanie materiałów bez zgody autora jest nielegalne.