• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 094 3127808
      094 3119179
fax: 094 3127808

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

 

 

ZADANIA SPRAWDZAJĄCE WIADOMOŚCI TEORETYCZNE UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ  - TEST NR 5


1. Czy pieszy może przekraczać jezdnię tuż przed nadjeżdżającym pojazdem?
  a) Tak, przed pojazdem wolno poruszającym się np. ciągnikiem rolniczym.
  b) Nie, kierowca powinien zatrzymać pojazd.
  c) Jest to niebezpieczne, a zatem nie wolno ryzykować zdrowia lub życia.
2. Rowerzyście zabrania się:
  a) Jazdy z trzymaniem nóg na podnóżkach.
  b) Jazdy "wężykiem" poza jezdnią.
  c) Jazdy po jezdni bez trzymania kierownicy.

3. Dziecko w wieku od 7 do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązane:
  a) Mieć na odzieży elementy odblaskowe.
  b) Nieść w lewym ręku latarkę z białym światłem.
  c) Iść prawą stroną drogi.

4. Włączanie się do ruchu następuje:
  a) Po otwarciu ruchu w naszym kierunku.
  b) Przy wyjeżdżaniu z drogi gruntowej na drogę twardą.
  c) Przy zmianie pasa ruchu na jezdni.
5. Kierujący, zbliżając się do ścieżki rowerowej:
  a) Nie ustępuje pierwszeństwa rowerzystom, poruszającym się na ścieżce rowerowej.
  b) Jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerzystom znajdującym się na ścieżce rowerowej.
  c) Ustępuje pierwszeństwa tylko pieszym.


6. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1:
  a) Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.
  b) Przejeżdża ostatni.
  c) Przejeżdża pierwszy.
7. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1:
  a) Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.
  b) Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3.
  c) Przejeżdża pierwszy.

8. Który z poniższych znaków określa pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi?
a)
b)
c)

9. Który z poniższych znaków ostrzega przed dziećmi znajdującymi się na drodze?
a)
b)
c)
 
 
10. Który z sygnałów dotyczy przejazdu kolejowego wielotorowego?
a)
b)
c)
 

 

 

 


  uczniowie

Sprawdzian klas VI

 

Karta Rowerowa

TEST nr 1 TEST nr 2

TEST nr 4 TEST nr 5

TEST nr 6 TEST nr 7

TEST nr 8 TEST nr 9

TEST nr 10

TEST nr 11 TEST nr 12

TEST nr 13 TEST nr 14

TEST nr 15 TEST nr 16

TEST nr 17 TEST nr 18

TEST nr 19 TEST nr 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria

© 2007 SP5. Wszelkie prawa zastrzeżone "TD". Kopiowanie materiałów bez zgody autora jest nielegalne.