• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 094 3127808
      094 3119179
fax: 094 3127808

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

 

 

ZADANIA SPRAWDZAJĄCE WIADOMOŚCI TEORETYCZNE UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ  - TEST NR 4


1. W jakich przypadkach przekraczanie jezdni jest zabronione?
  a) Jeżeli w pobliżu znajdują się podziemne lub nadziemne przejścia dla pieszych.
  b) Jeżeli jezdnia ma więcej niż dwa pasy w jednym kierunku.
  c) Jeżeli równolegle do jezdni znajduje się torowisko tramwajowe nie wyodrębnione z jezdni.
2. Rowerzyście zabrania się:
  a) Kierowania rowerem jedną ręką.
  b) Jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu.
  c) Wyprzedzania innych pojazdów.

3. Kiedy dzieci mogą korzystać z drogi bez opieki poza strefą zamieszkania:
  a) Po ukończeniu 5 lat.
  b) Po ukończeniu 13 lat.
  c) Po ukończeniu 7 lat lub pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat.

4. Kiedy następuje włączanie się do ruchu?
  a) Po podniesieniu zapór drogowych na przejeździe kolejowym.
  b) Przy wyjeżdżaniu z nieruchomości lub obiektu przydrożnego.
  c) Po zatrzymaniu się w celu udzielenia pierwszeństwa przejazdu.
5. Rowerzysta, zbliżając się do przejścia dla pieszych:
  a) Jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszym, znajdującym się na przejściu.
  b) Nie ma obowiązku udzielenia pierwszeństwa pieszym.
  c) Może kontynuować jazdę, jeśli pieszy zatrzyma się na przejściu w celu przepuszczenia rowerzysty.


6. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1:
  a) Ma pierwszeństwo przed pojazdem 2.
  b) Przejeżdża ostatni.
  c) Przejeżdża pierwszy.
7. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1:
  a) Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.
  b) Przejeżdża pierwszy.
  c) Przejeżdża ostatni.

8. Który z poniższych znaków ostrzega przed wypadkiem?
a)
b)
c)


9. Który z poniższych znaków zezwala na chodzenie wzdłuż jezdni?
a)
b)
c)
10. Który z poniższych sygnałów dotyczy przejazdu kolejowego?
a)
b)
c)


  uczniowie

Sprawdzian klas VI

 

Karta Rowerowa

TEST nr 1 TEST nr 2

TEST nr 4 TEST nr 5

TEST nr 6 TEST nr 7

TEST nr 8 TEST nr 9

TEST nr 10

TEST nr 11 TEST nr 12

TEST nr 13 TEST nr 14

TEST nr 15 TEST nr 16

TEST nr 17 TEST nr 18

TEST nr 19 TEST nr 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria

© 2007 SP5. Wszelkie prawa zastrzeżone "TD". Kopiowanie materiałów bez zgody autora jest nielegalne.