• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 094 3127808
      094 3119179
fax: 094 3127808

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

 

 

ZADANIA SPRAWDZAJĄCE WIADOMOŚCI TEORETYCZNE UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ  - TEST NR 20


1. Co uważamy za czyn karalny, graniczący ze zbrodniczym?
  a) Umieszczanie wokół drogi reklam, napisów.
  b) Zaśmiecanie drogi.
  c) Usuwanie znaków drogowych, wyłączanie sygnałów ostrzegawczych, zasłanianie sygnałów.
2. Droga to:
  a) Wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, torowiska.
  b) jezdnia ograniczona krawężnikami.
  c) Jezdnia z chodnikiem.
3. Rowerzyście zabrania się:
  a) Wyprzedzania innych pojazdów.
  b) Kierowania rowerem jedną ręką.
  c) Jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu.
4. Wyjeżdżając z drogi gruntowej na drogę twardą rowerzysta powinien:
  a) Ustąpić pierwszeństwa pojazdom, pieszym poruszającym się po drodze twardej, zachować szczególną ostrożność.
  b) Ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym tylko z lewej strony.
  c) Ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym tylko z prawej strony.
5. Zbliżając się do końca pasa ruchu dla pojazdów powolnych rowerzysta:
  a) Posiada pierwszeństwo przed jadącym pasem z lewej strony.
  b) Jest włączającym się do ruchu.
  c) Zmienia pas na zasadach jak przy wyprzedzaniu pojazdów.


6. Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem 1:
  a) Przejeżdża pierwszy.
  b) Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.
  c) Przejeżdża ostatni.
7. Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem 1:
  a) Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3.
  b) Przejeżdża pierwszy.
  c) Przejeżdża ostatni.

8. Który z poniższych znaków zezwala na jazdę rowerów?
a)
b)
c)
9. Który z poniższych znaków informuje o strefie zamieszkania?
a)
b)
c)
10. Który z sygnałów przy nieczynnej sygnalizacji na skrzyżowaniu nakazuje jechać z zachowaniem ostrożności?
a)
b)
c)

  uczniowie

Sprawdzian klas VI

 

Karta Rowerowa

TEST nr 1 TEST nr 2

TEST nr 4 TEST nr 5

TEST nr 6 TEST nr 7

TEST nr 8 TEST nr 9

TEST nr 10

TEST nr 11 TEST nr 12

TEST nr 13 TEST nr 14

TEST nr 15 TEST nr 16

TEST nr 17 TEST nr 18

TEST nr 19 TEST nr 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria

© 2007 SP5. Wszelkie prawa zastrzeżone "TD". Kopiowanie materiałów bez zgody autora jest nielegalne.