• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 094 3127808
      094 3119179
fax: 094 3127808

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

 

 

ZADANIA SPRAWDZAJĄCE WIADOMOŚCI TEORETYCZNE UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ  - TEST NR 2


1. W jakich miejscach wolno pieszym przekraczać jezdnię?
  a) Tylko w obrębie skrzyżowań dróg.
  b) W każdym miejscu.
  c) Na wyznaczonych przejściach, poza przejściami w miejscach widocznych.
2. Osoba, która ukończyła 17 lat, może przewozić rowerem dziecko do lat 7 pod warunkiem:
  a) Założenia strzemiączek na stopy.
  b) Przewożenia w przystosowanym siodełku lub foteliku.
  c) Przewożenia na bagażniku lub na ramie.

3. Jeżeli ruch na skrzyżowaniu jest kierowany przez policjanta, to należy stosować się do:
  a) Znaków drogowych obowiązujących na skrzyżowaniu.
  b) Sygnałów świetlnych.
  c) Sygnałów dawanych przez policjanta.
4. Jeżeli na jezdni są wyznaczone pasy ruchu, to rowerzysta:
  a) Zobowiązany jest jechać skrajnym pasem znajdującym się na prawej połowie jezdni.
  b) Może zajmować więcej niż jeden pas ruchu (jechać "wężykiem").
  c) Może jechać dowolnie.
5. Pojazdy szynowe na skrzyżowaniu mają pierwszeństwo przejazdu:
  a) Jeśli wyjeżdżają z ulicy podporządkowanej.
  b) Na skrzyżowaniach dróg równorzędnych.
  c) Jeśli wyjeżdżają z zajezdni lub pętli tramwajowej.


6. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1:
  a) Przejeżdża ostatni.
  b) Przejeżdża przed pojazdem 2.
  c) Przejeżdża przed pojazdem 3.
7. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1:
  a) Ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 2.
  b) Przejeżdża pierwszy.
  c) przejeżdża ostatni.

8. Który z poniższych znaków zabrania wjazdu rowerom?
a)
b)
c)
9. Który z poniższych znaków nakazuje jechać prosto?
a)
b)
c)
10. Który z sygnałów nie zabrania wjazdu na skrzyżowanie?
a)
b)
c)

  uczniowie

Sprawdzian klas VI

 

Karta Rowerowa

TEST nr 1 TEST nr 2

TEST nr 4 TEST nr 5

TEST nr 6 TEST nr 7

TEST nr 8 TEST nr 9

TEST nr 10

TEST nr 11 TEST nr 12

TEST nr 13 TEST nr 14

TEST nr 15 TEST nr 16

TEST nr 17 TEST nr 18

TEST nr 19 TEST nr 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria

© 2007 SP5. Wszelkie prawa zastrzeżone "TD". Kopiowanie materiałów bez zgody autora jest nielegalne.