• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 094 3127808
      094 3119179
fax: 094 3127808

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

 

 

ZADANIA SPRAWDZAJĄCE WIADOMOŚCI TEORETYCZNE UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ  - TEST NR 19


1. Pieszemu zabrania się:
  a) Oczekiwać na tramwaj na wysepkach tramwajowych.
  b) Wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd.
  c) Chodzić lewą stroną jezdni.
2. Rowerzysta powinien jechać z prędkością uwzględniając:
  a) Kolor roweru.
  b) Ubiór.
  c) Stan i widoczność drogi, natężenie ruchu na drodze.
3. Jak zachować się, widząc wypadek drogowy?
  a) Usunąć się z miejsca zagrożenia.
  b) Nie włączać się do udzielania pomocy ofiarom wypadku.
  c) Jak najszybciej oddalić się z miejsca wypadku.
4. Jak należy postąpić przy wymijaniu na wąskiej drodze?
  a) Tylko zmniejszyć prędkość jazdy.
  b) Zjechać najbliżej prawego krawężnika, w razie potrzeby zatrzymać się.
  c) Zawsze zjechać na pobocze.
5. Rowerzysta, zbliżając się do przejazdu tramwajowego:
  a) Powinien sprawdzić, czy do przejazdu nie zbliża się tramwaj lub czy nie pali się sygnał czerwony.
  b) Powinien ocenić, czy zdąży przejechać przed zbliżającym się tramwajem.
  c) Zabrania się wjeżdżać na torowisko przy pulsującym sygnale żółtym.


6. Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem 1:
  a) Przejeżdża pierwszy.
  b) Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.
  c) Przejeżdża ostatni.
7. Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem 1:
  a) Przejeżdża ostatni.
  b) Przejeżdża pierwszy.
  c) Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2 i 4.

8. Który z poniższych znaków dotyczy możliwości uzyskania pomocy medycznej?
a)
b)
c)
9. Który z poniższych znaków informuje o strefie zamieszkania?
a)
b)
c)
10. Który z poniższych sygnałów dotyczy tylko pieszych?
a)
b)
c)

  uczniowie

Sprawdzian klas VI

 

Karta Rowerowa

TEST nr 1 TEST nr 2

TEST nr 4 TEST nr 5

TEST nr 6 TEST nr 7

TEST nr 8 TEST nr 9

TEST nr 10

TEST nr 11 TEST nr 12

TEST nr 13 TEST nr 14

TEST nr 15 TEST nr 16

TEST nr 17 TEST nr 18

TEST nr 19 TEST nr 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria

© 2007 SP5. Wszelkie prawa zastrzeżone "TD". Kopiowanie materiałów bez zgody autora jest nielegalne.