• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 094 3127808
      094 3119179
fax: 094 3127808

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

 

 

ZADANIA SPRAWDZAJĄCE WIADOMOŚCI TEORETYCZNE UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ  - TEST NR 17


1. Osoba niepełnosprawna korzystająca z jezdni, ścieżki dla rowerzystów:
  a) Ma pierwszeństwo przed rowerzystą.
  b) Nie ma pierwszeństwa przed rowerzystą.
  c) Nie może korzystać ze ścieżki dla rowerzystów.
2. Rower powinien być wyposażony w:
  a) Lusterko boczne.
  b) Co najmniej jeden sprawny hamulec.
  c) Fartuchy przeciwbłotne.
3. Jak zachować się przejeżdżając obok pojazdu oznaczonego pomarańczowymi tablicami na przedniej i tylnej płaszczyźnie pojazdu?
  a) Zachować dystans, pojazd przewozi materiały łatwopalne, wybuchowe lub żrące.
  b) Zatrzymać się w pobliżu pojazdu w celu dokonania jego oględzin.
  c) Nie zwracać uwagi, nie stanowi zagrożenia.
4. Zawracanie na drodze jest zabronione:
  a) Na drodze oznaczonej linią przerywaną.
  b) Na skrzyżowaniach dróg.
  c) W warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.
5. Na przejeździe kolejowym rowerzyście zabrania się:
  a) Objeżdżać opuszczone zapory lub półzapory.
  b) Wjeżdżać na przejazd po podniesieniu zapór lub półzapór.
  c) Przejeżdżania po zapaleniu się sygnału zielonego.


6. Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem 1:
  a) Przejeżdża pierwszy.
  b) Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.
  c) Przejeżdża ostatni.
7. Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem 1:
  a) Ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 3.
  b) Przejeżdża pierwszy.
  c) Przejeżdża ostatni.

8. Który z poniższych znaków nie pozwala na zmianę pasa ruchu?
a)
b)
c)
9. Który z poniższych znaków ostrzega o możliwości uszkodzenia oka, szyby?
a)
b)
c)
10. Który sygnał dotyczy autobusów poruszających się po wydzielonych pasach ruchu?
a)
b)
c)

  uczniowie

Sprawdzian klas VI

 

Karta Rowerowa

TEST nr 1 TEST nr 2

TEST nr 4 TEST nr 5

TEST nr 6 TEST nr 7

TEST nr 8 TEST nr 9

TEST nr 10

TEST nr 11 TEST nr 12

TEST nr 13 TEST nr 14

TEST nr 15 TEST nr 16

TEST nr 17 TEST nr 18

TEST nr 19 TEST nr 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria

© 2007 SP5. Wszelkie prawa zastrzeżone "TD". Kopiowanie materiałów bez zgody autora jest nielegalne.