• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 094 3127808
      094 3119179
fax: 094 3127808

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

 

 

ZADANIA SPRAWDZAJĄCE WIADOMOŚCI TEORETYCZNE UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ  - TEST NR 16


1. Pieszy korzystający z drogi (ścieżki) dla rowerzystów, widząc nadjeżdżający rower, powinien:
  a) Ustąpić pierwszeństwa.
  b) Nie ustępować pierwszeństwa.
  c) Zatrzymać się.
2. Dziecko do lat 7 może przewozić rowerem osoba, która:
  a) Ma kartę rowerową.
  b) Ukończyła 17 lat i ma kartę rowerową.
  c) Nie ukończyła 18 lat i nie ma karty rowerowej.
3. Pojazdy uprzywilejowane w ruchu poznajemy po:
  a) Po kolorze nadwozia.
  b) Niebieskim migającym sygnale świetlnym, sygnale dźwiękowym i włączonych światłach mijania.
  c) Po żółtych błyskowych sygnałach.
4. Zawracanie jest dozwolone:
  a) Na drodze jednokierunkowej.
  b) W tunelu, na moście.
  c) Na jezdni o małym ruchu po uprzednim sygnalizowaniu zamiaru z zachowaniem szczególnej ostrożności.
5. Zbliżając się do przejazdu kolejowego, rowerzysta:
  a) Powinien upewnić się, czy do przejazdu nie zbliża się pociąg, nie są zamykane zapory, nie pali się sygnał czerwony.
  b) Sprawdzić czy dróżnik nie stara się nas zatrzymać przy pomocy trąbki lub latarki.
  c) Powinien zatrzymać się i przeprowadzić rower przez przejazd.


6. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1:
  a) Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.
  b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3.
  c) Przejeżdża ostatni.
7. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1:
  a) Przejeżdża pierwszy.
  b) Ustępuje pierwszeństwa pojazdom 3.
  c) Przejeżdża ostatni.

8. Który z poniższych znaków odwołuje ograniczenie prędkości oraz inne zakazy?
a)
b)
c)
9. Który z poniższych znaków informuje o zmianie organizacji ruchu?
a)
b)
c)
10. Który z poniższych sygnałów zezwala na wjazd na skrzyżowanie?
a)
b)
c)

  uczniowie

Sprawdzian klas VI

 

Karta Rowerowa

TEST nr 1 TEST nr 2

TEST nr 4 TEST nr 5

TEST nr 6 TEST nr 7

TEST nr 8 TEST nr 9

TEST nr 10

TEST nr 11 TEST nr 12

TEST nr 13 TEST nr 14

TEST nr 15 TEST nr 16

TEST nr 17 TEST nr 18

TEST nr 19 TEST nr 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria

© 2007 SP5. Wszelkie prawa zastrzeżone "TD". Kopiowanie materiałów bez zgody autora jest nielegalne.