• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 094 3127808
      094 3119179
fax: 094 3127808

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

 

 

ZADANIA SPRAWDZAJĄCE WIADOMOŚCI TEORETYCZNE UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ  - TEST NR 15


1. Piesi, idący jezdnią, powinni iść po lewej stronie:
  a) Obok siebie, nie więcej niż trzech pieszych.
  b) Obok siebie, nie więcej niż czterech pieszych.
  c) Tylko pojedynczo, jeden za drugim.
2. Kierować rowerem może osoba, która:
  a) Posiada zezwolenie na jazdę od rodziców.
  b) Ukończyła 10 lat.
  c) Ukończyła 10 lat, posiada kartę rowerową.
3. W którym miejscu dozwolone jest zatrzymanie się rowerem?
  a) Na chodniku, jeżeli nie utrudnia to ruchu pieszym, pozostawiając pas o szerokości 1,5 m.
  b) Na pasie między jezdniami.
  c) Na całej długości zatoczki przystankowej.
4. Rowerzysta zmieniając poza skrzyżowaniem zajmowany pas ruchu:
  a) Sygnalizuje tylko zmianę pasa ruchu.
  b) Powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać.
  c) Zmiana pasa poza skrzyżowaniem jest niedozwolona.
5. Kierującym zabrania się wyprzedzania pojazdu:
  a) Przed i na przejeździe dla rowerzystów.
  b) Na przejeździe, gdzie ruch jest kierowany.
  c) Za przejazdem dla rowerzystów.


6. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1:
  a) Przejeżdża pierwszy.
  b) Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.
  c) Przejeżdża ostatni.
7. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1:
  a) Przejeżdża pierwszy.
  b) Przejeżdża ostatni.
  c) Ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 2.

8. Który znak informuje o podziemnym przejściu dla pieszych?
a)
b)
c)
9. Który z poniższych znaków nakazuje bezwzględne zatrzymanie się?
a)
b)
c)
10. Który z sygnałów zezwala jechać na wprost przez skrzyżowanie?
a)
b)
c)

  uczniowie

Sprawdzian klas VI

 

Karta Rowerowa

TEST nr 1 TEST nr 2

TEST nr 4 TEST nr 5

TEST nr 6 TEST nr 7

TEST nr 8 TEST nr 9

TEST nr 10

TEST nr 11 TEST nr 12

TEST nr 13 TEST nr 14

TEST nr 15 TEST nr 16

TEST nr 17 TEST nr 18

TEST nr 19 TEST nr 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria

© 2007 SP5. Wszelkie prawa zastrzeżone "TD". Kopiowanie materiałów bez zgody autora jest nielegalne.