• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 094 3127808
      094 3119179
fax: 094 3127808

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

 

 

ZADANIA SPRAWDZAJĄCE WIADOMOŚCI TEORETYCZNE UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ  - TEST NR 14


1. Kolumna dzieci do 10 lat:
  a) Może poruszać się w czasie mgły.
  b) Może poruszać się po prawej stronie jezdni.
  c) Powinna poruszać się po chodniku lub poboczu.
2. Kto odpowiada za przestrzeganie przepisów przez uczestników kolumny rowerowej?
  a) Kierownik kolumny.
  b) Indywidualnie każdy uczestnik kolumny.
  c) Uczestnicy są zwolnieni od przestrzegania przepisów.
3. W którym miejscu dozwolone jest zatrzymanie roweru?
  a) W tunelu, na moście i wiadukcie.
  b) W miejscu nie stanowiącym utrudnienia w ruchu np. plac, podwórko, obok miejsca zabaw.
  c) Na jezdni wzdłuż linii ciągłej.
4. Skręcając w lewo z drogi jednokierunkowej, należy:
  a) Zająć najbliższy lewej krawędzi drogi, zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar skrętu w lewo.
  Skręcać z dowolnego pasa, sygnalizując zamiar skrętu w prawo.
  c) Skręcać z lewego pasa, sygnalizacja jest zbędna.
5. Kierujący pojazdem zbliżając się do drogi (ścieżki) dla rowerów, po której porusza się rowerzysta i pieszy:
  a) Ustępuje pierwszeństwa tylko pieszemu.
  b) Jedzie przed rowerzystą, który ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejazdu.
  c) Ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa rowerzyście i pieszemu.


6. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1:
  a) Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.
  b) Przejeżdża ostatni.
  c) Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3.
7. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1:
  a) Przejeżdża ostatni.
  b) Przejeżdża pierwszy.
  c) Ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 2.

8. Który ze znaków jest znakiem ostrzegającym o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną?
a)
b)
c)
9. Który z poniższych znaków ostrzega przed niebezpieczeństwem bliżej nieokreślonym?
a)
b)
c)
10. Który z poniższych sygnałów nie zezwala na wjazd na przejazd tramwajowy?
a)
b)
c)

 


  uczniowie

Sprawdzian klas VI

 

Karta Rowerowa

TEST nr 1 TEST nr 2

TEST nr 4 TEST nr 5

TEST nr 6 TEST nr 7

TEST nr 8 TEST nr 9

TEST nr 10

TEST nr 11 TEST nr 12

TEST nr 13 TEST nr 14

TEST nr 15 TEST nr 16

TEST nr 17 TEST nr 18

TEST nr 19 TEST nr 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria

© 2007 SP5. Wszelkie prawa zastrzeżone "TD". Kopiowanie materiałów bez zgody autora jest nielegalne.