• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 094 3127808
      094 3119179
fax: 094 3127808

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

 

 

ZADANIA SPRAWDZAJĄCE WIADOMOŚCI TEORETYCZNE UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ  - TEST NR 13


1. Czy po jezdni mogą poruszać się kolumny pieszych?
  a) Tak, tylko po lewej stronie jezdni.
  b) Tak, zajmując całą szerokość jezdni.
  c) Tak, tylko po prawej stronie jezdni.
2. Odległość miedzy rowerami jednośladowymi poruszającymi się w kolumnie nie może przekroczyć:
  a) 20 m.
  b) 5m.
  c) Nie jest ustalona.
3. W którym miejscu dozwolone jest zatrzymanie roweru?
  a) W odległości mniejszej niż 10 m przed skrzyżowaniem.
  b) W każdym, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla ruchu.
  c) W odległości mniejszej niż 10 m przed przejazdem tramwajowym lub kolejowym.
4. Skręcając na skrzyżowaniu dróg w lewo, rowerzysta:
  a) powinien zasygnalizować zawczasu wyraźnie zamiar skrętu, zbliżyć się do osi jezdni.
  b) Sygnalizuje lewa ręką zamiar skrętu.
  c) Nie wykonuje żadnych ruchów sygnalizacyjnych ręką.
5. Włączanie się do ruchu następuje:
  a) Po otwarciu ruchu w naszym kierunku.
  b) Przy wjeżdżaniu z drogi gruntowej na drogę twardą.
  c) Przy zmianie pasa ruchu na jezdni.


6. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1:
  a) Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.
  b) Ma pierwszeństwo przed pojazdem 2.
  c) Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3.
7. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1:
  a) Przejeżdża ostatni.
  b) Przejeżdża pierwszy.
  c) Ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi uprzywilejowanemu.

8. Który z ze znaków drogowych poziomych ma zastosowanie przy ustawianiu znaku STOP?
a)
b)
c)
9. Który z niżej przedstawionych linii można dowolnie przejechać?
a)
b)
c)
10. Który z niżej wymienionych sygnałów dotyczy przejazdów tramwajowych?
a)
b)
c)

 


  uczniowie

Sprawdzian klas VI

 

Karta Rowerowa

TEST nr 1 TEST nr 2

TEST nr 4 TEST nr 5

TEST nr 6 TEST nr 7

TEST nr 8 TEST nr 9

TEST nr 10

TEST nr 11 TEST nr 12

TEST nr 13 TEST nr 14

TEST nr 15 TEST nr 16

TEST nr 17 TEST nr 18

TEST nr 19 TEST nr 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria

© 2007 SP5. Wszelkie prawa zastrzeżone "TD". Kopiowanie materiałów bez zgody autora jest nielegalne.