• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 094 3127808
      094 3119179
fax: 094 3127808

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

 

 

ZADANIA SPRAWDZAJĄCE WIADOMOŚCI TEORETYCZNE UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ  - TEST NR 12


1. Jak powinien zachować sie pieszy korzystający z jezdni, widząc nadjeżdżający z przeciwka pojazd?
  a) Ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu.
  b) Przejść na prawą stronę jezdni.
  c) Zatrzymać się na jezdni.
2. Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie rowerowej nie może przekraczać:
  a) 5 rowerów jednośladowych.
  b) 10 rowerów jednośladowych.
  c) 15 rowerów jednośladowych.
3. Co utrudnia ruch i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa?
  a) Zatrzymanie w wyznaczonych zatoczkach postojowych dla pojazdów.
  b) Zatrzymanie w miejscu niewidocznym na jezdni oraz w warunkach niedostatecznej przejrzystości powietrza.
  c) Zatrzymanie poza jezdnią na obszarze zabudowanym.
4. Przy zmianie kierunku jazdy w prawo na skrzyżowaniu, rowerzysta powinien:
  a) Zająć pas ruchu najbliższy prawego krawężnika, zasygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy.
  b) Sygnalizować zamiar skrętu, wykonując skręt z dowolnego pasa ruchu.
  c) Skręcić w prawo bez sygnalizacji.
5. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów:
  a) Nie ma obowiązku ustępować pierwszeństwa rowerzyście.
  b) Jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerzyście.
  c) Może kontynuować jazdę przed rowerzystą.


6. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1:
  a) Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.
  b) Przejeżdża ostatni.
  c) Przejeżdża pierwszy.
7. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1:
  a) Ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi uprzywilejowanemu.
  b) Ustępuje pierwszeństwa pojazdom 2 i 3.
  c) przejeżdża pierwszy.

8. Który z poniższych znaków drogowych należy do grupy znaków dodatkowych ustawionych przed przejazdem kolejowym?
a)
b)
c)
9. Który z poniższych znaków dotyczy ograniczenia prędkości?
a)
b)
c)
10. Który zestaw słupków wskaźnikowych ustawionych przed przejazdem kolejowym jest prawidłowy?
a)
b)
c)

  uczniowie

Sprawdzian klas VI

 

Karta Rowerowa

TEST nr 1 TEST nr 2

TEST nr 4 TEST nr 5

TEST nr 6 TEST nr 7

TEST nr 8 TEST nr 9

TEST nr 10

TEST nr 11 TEST nr 12

TEST nr 13 TEST nr 14

TEST nr 15 TEST nr 16

TEST nr 17 TEST nr 18

TEST nr 19 TEST nr 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria

© 2007 SP5. Wszelkie prawa zastrzeżone "TD". Kopiowanie materiałów bez zgody autora jest nielegalne.