• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 094 3127808
      094 3119179
fax: 094 3127808

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

 

 

ZADANIA SPRAWDZAJĄCE WIADOMOŚCI TEORETYCZNE UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ  - TEST NR 11


1. Korzystając z jezdni pieszy powinien:
  a) Iść prawą stroną jezdni.
  b) Zajmować dowolną szerokość na jezdni.
  c) Zajmować miejsce jak najbliżej krawędzi jezdni.
2. Rowerzysta zbliżając się do ścieżki rowerowej:
  a) Nie ustępuje pierwszeństwa rowerzystom, poruszającym się na ścieżce rowerowej.
  b) Jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerzystom znajdującym się na ścieżce rowerowej.
  c) ustępuje tylko pieszym.
3. Jak zachować się w przypadku propozycji podwiezienia przez osobę nieznajomą?
  a) Nie skorzystać z propozycji, bezzwłocznie oddalić się od samochodu.
  b) Uzgodnić trasę i koszty przejazdu.
  c) Z zadowoleniem skorzystać z nadarzającej się okazji.
4. Po czym poznajemy, że omijamy samochód ciężarowy z przyczepą?
  a) Po prostokątnych tabliczkach koloru pomarańczowego z czerwoną obwódką umieszczonych z tyłu pojazdu.
  b) po żółtej tablicy z tyłu pojazdu.
  c) po pulsujących żółtych sygnałach.
5. Jeżeli przy torowisku tramwajowym znajduje się wysepka dla pasażerów, a do przystanku zbliża się tramwaj lub się na nim zatrzymał, to rowerzysta:
  a) Może kontynuować jazdę torowiskiem tramwajowym.
  b) Powinien obowiązkowo zatrzymać się.
  c) Może kontynuować jazdę chodnikiem, jeżeli na jezdni znajdują się piesi.


6. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1:
  a) Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3.
  b) Jedzie pierwszy.
  c) Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.
7. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1:
  a) Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3.
  b) Przejeżdża pierwszy.
  c) Przejeżdża ostatni.

8. Który z poniższych znaków zakazuje przepędzania zwierząt?
a)
b)
c)
9. Który z poniższych znaków dotyczy dróg bez przejazdu?
a)
b)
c)
10. Który z poniższych zestawów (znaków i tablic) jest prawidłowy?
a)
b)
c)

 


  uczniowie

Sprawdzian klas VI

 

Karta Rowerowa

TEST nr 1 TEST nr 2

TEST nr 4 TEST nr 5

TEST nr 6 TEST nr 7

TEST nr 8 TEST nr 9

TEST nr 10

TEST nr 11 TEST nr 12

TEST nr 13 TEST nr 14

TEST nr 15 TEST nr 16

TEST nr 17 TEST nr 18

TEST nr 19 TEST nr 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria

© 2007 SP5. Wszelkie prawa zastrzeżone "TD". Kopiowanie materiałów bez zgody autora jest nielegalne.