• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 094 3127808
      094 3119179
fax: 094 3127808

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

 

 

ZADANIA SPRAWDZAJĄCE WIADOMOŚCI TEORETYCZNE UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ  - TEST NR 1


1. Czy piesi mogą korzystać z jezdni?
  a) Mogą, jeśli nie ma chodnika, pobocza, ścieżki.
  b) Nie mogą w żadnym przypadku.
  c) Mogą z ograniczeniem, tylko w warunkach dobrej widoczności.
2. Rowerzysta korzystając z drogi (ścieżki) dla rowerów i pieszych:
  a) Ma pierwszeństwo przed pieszymi i innymi pojazdami.
  b) Nie ma obowiązku ustępować pierwszeństwa pieszemu.
  c) Jest zobowiązany ustępować pierwszeństwa pieszemu.
3. Rowerzysta jest zobowiązany mieć przy sobie kartę rowerową i okazywać ją zawsze na żądanie:
  a) Straży leśnej, na obszarze zabudowanym.
  b) Policji, straży miejskiej.
  c) Umundurowanym policjantom poruszającym się tylko oznakowanym radiowozem.
4. Rowerzysta zobowiązany jest jechać:
  a) Ścieżką dla pieszych.
  b) Po poboczu lub chodniku.
  c) Blisko prawej krawędzi jezdni.
5. Rowerzysta, zbliżając się do skrzyżowania dróg równorzędnych, jest zobowiązany:
  a) Ustąpić pierwszeństwa pojazdowi skręcającemu w lewo, także z lewej strony.
  b) Ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a także jadącemu na wprost lub skręcającemu w prawo.
  c) Ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdom wykonującym pracę na drodze.


6. Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem 1:
  a) Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.
  b) Przejeżdża pierwszy.
  c) Przejeżdża ostatni.
7. Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem 1:
  a) Przejeżdża pierwszy.
  b) Ustępuje pierwszeństwa pojazdom 2 i 3.
  c) Ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.

8. Który z poniższych znaków nie dotyczy skrzyżowania dróg?
a)
b)
c)
9. Który z poniższych znaków zabrania wjazdu rowerem?
a)
b)
c)
10. Który z poniższych sygnałów dotyczy tylko pieszych?
a)
b)
c)

  uczniowie

Sprawdzian klas VI

 

Karta Rowerowa

TEST nr 1 TEST nr 2

TEST nr 4 TEST nr 5

TEST nr 6 TEST nr 7

TEST nr 8 TEST nr 9

TEST nr 10

TEST nr 11 TEST nr 12

TEST nr 13 TEST nr 14

TEST nr 15 TEST nr 16

TEST nr 17 TEST nr 18

TEST nr 19 TEST nr 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria

© 2007 SP5. Wszelkie prawa zastrzeżone "TD". Kopiowanie materiałów bez zgody autora jest nielegalne.