• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 943127808; 723221692

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

NOWOCZESNA SZKOŁA, NOWOCZESNA EDUKACJA

 

 

Od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. w ramach projektu

NOWOCZESNA SZKOŁA, NOWOCZESNA EDUKACJA

będą realizowane dla uczniów naszej szkoły zajęcia dodatkowe.

 

Oferta zajęć dla klas 1-3

Oferta zajęć dla klas 4-7

- zajęcia rozwijające j. angielski,
- teatralno-wychowawcze,

- zajęcia rozwijające z matematyki,
- zajęcia rozwijające przedmioty przyrodnicze,
 - zajęcia rozwijające gry i zabawy  matematyczne,
- zajęcia rozwijające "Sam rozwiązuję, sam kontroluję",
- zajęcia rozwijające "Mały przedsiębiorca",
- zajęcia rozwijające przyrodniczo-fotograficzne,
- zajęcia rozwijające  ekologiczno-przyrodnicze,

- zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia matematyczno-komputerowe,
- zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia z programowania

- zajęcia rozwijające j. angielski,

- zajęcia rozwijające z matematyki,
- zajęcia rozwijające przedmioty przyrodnicze,
- zajęcia rozwijającegry i zabawy matematyczne,
- zajęcia rozwijające matematyczno-dziennikarskie,
- zajęcia rozwijające "matematyka po angielsku",
- zajęcia rozwijające ekologiczno-przyrodnicze,
- zajęcia rozwijające "Matematyczne origami"

- zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia z programowania,
- zajęcia dodatkowe SUDOKU,
- zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i zapamiętywania

harmonogram zajęć

harmonogram zajęć - ważny od 1 grudnia 2017

 

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa, zgody na udział w projekcie podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

  regulaminy

Regulamin rekrutacji - zarządzenie nr 61/2017

 

Zarządzenie Nr 13/2017 Dyrektora Szkoły

Regulamin przyznawania stypendiów Wniosek o przyznanie stypendium

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria