• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 943127808; 723221692

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

2019/2020

RODZINNA MATEMATYKA

6 listopada 2019 roku odbył się międzyklasowy konkurs dla uczniów i ich rodzin (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo) klas piątych "W RODZINIE MATEMATYKA" realizowany w ramach projektu RODZINNA MATEMATYKA dofinansowanego przez Fundację mBanku. Współpraca między drużynami była wspaniała, wszyscy z zapałem podejmowali coraz to nowe wyzwania, a zadania rozwiązywane były z prędkością światła. Emocje były niesamowite a uczniowie i ich rodziny na długo zapamiętają ten dzień. Tego dnia tak naprawdę wszyscy byli zwycięzcami! Oczywiście nauczycielki matematyki planują kontynuację tego przedsięwzięcia.

 

Z MATEMATYKĄ PO MAPIE

W Szkole Podstawowej nr 5 w Białogardzie realizowany był projekt ,,Z matematyką po mapie’’, który otrzymał dofinansowanie z Fundacji mBanku. Składał się z dwóch części.

Część I - Zajęcia terenowe dla uczniów klasy siódmej w trakcie, których młodzież nauczyła się poprawnie orientować mapę za pomocą kompasu oraz obiektów istniejących w terenie, określać położenie obiektów geograficznych na mapie i w terenie.

Na lekcjach geografii będą planowali trasę wycieczki terenowej i przeliczać zmierzone odległości w skali.

Część II - Międzyszkolny konkurs dla uczniów szkół podstawowych miasta Białogard "Matematyka w geografii'' odbył się 29 października 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 5 w Białogardzie. Trzyosobowe drużyny z 4 białogardzkich podstawówek zmierzyły się z zadaniami geograficznym, w których wykorzystywali umiejętności matematyczne. Wszystkie drużyny bardzo dobrze poradziły sobie z zadaniami i prezentowały bardzo wyrównany poziom. Najlepszy wynik uzyskali reprezentanci SP5 Białogard, wyprzedzając kolejno SP4, SP1 i SP3.

2018/2019

ŚWIAT MATEMATYKI

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku

W szkole realizowane są działania projektu „Świat Matematyki”

Adresaci działań – uczniowie klas 4-6  

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa, zgody na udział w projekcie podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jest to jeden ze zwycięskich projektów ramach V edycji konkursu organizowanego przez Fundację mBanku.

mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród młodych ludzi i pokazuje im, że matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność.

Realizacja działań rozpoczyna się we wrześniu i trwa do grudnia. Bezpośrednimi odbiorcami jest grupa 20 uczniów z klas 4 -6 natomiast pośrednimi wszyscy uczniowie szkoły. W trakcie trzech miesięcy 3 zrealizowane zostaną min zadania:

A) zajęcia terenowe:
Sport to też matematyka, zajęcia wyjazdowe: Obserwatorium Astronomiczne w Koszalinie, Zachodniopomorski Festiwal Nauki w Politechnice Koszalińskiej zwiedzanie pracowni i laboratoriów

B) zajęcia na terenie szkoły

Konkursy
- Gry matematyczne min.: Krzyżówki matematyczne, Wykreślani, Układanki, Arytmograf, w postaci stolików zadaniowych – uczniowie wraz z rodzicami wykonują kolejne zadania
- Kody QR – odczytywanie zakodowanych informacji i wykonywanie zadań
- Quiz matematyczny przy wykorzystaniu programu Response (przy użyciu pilotów)
- Konkurs fotograficzny ,,Matematyka w obiektywie”
- Mistrz Tabliczki Mnożenia dla klas IV-VI – zadania przygotowuje grupa bezpośrednia
- Ja to wiem! – pytania z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych
- Międzyszkolny konkurs Matematyczny Jak to wyjaśnisz?
- Konkurs plastyczny „Matematyka jest wszędzie”

Prezentacje samodzielnie wykonane przez uczniów
- Paradoksy w matematyce
- Matematyka wokół nas

Rozgrywki sportowo-matematyczne z udziałem rodziców i zaproszonych gości.

PAŹDZIERNIK

Matematyka w terenie – uczniowie za pomocą różnych miarek min.: koła do odmierzania odległości mierzyli różne części boiska szkolnego. Następnie za pomocą stoperów odmierzyli czas w jakim te długości pokonają, aby policzyć prędkość z jaką się poruszali.

W czasie wyjazdu do Obserwatorium Astronomicznego w Koszalinie młodzież poznała wielkości w kosmosie i porównywała odległości od Ziemi do poszczególnych obiektów we wszechświecie.

Wśród finalistów konkursów klasowych wyłonieni zostali Mistrzowie Tabliczki Mnożeni.

W trakcie OR-owych uczniowie za pomocą aplikacji zainstalowanych na swoich telefonach odczytywali i rozwiązywali ukryte pod postacią kodów QR zadania z matematyki i przyrody.

Uczniowie klas szóstych potwierdzili wszechobecność matematyki w naszym życiu w trakcie prezentacji multimedialnej Matematyka wokół nas, którą przedstawili swoim kolegom na lekcjach matematyki.

WRZESIEŃ

17.09.2018 roku w naszej szkole nastąpiło uroczyste rozpoczęcie projektu dofinansowanego przez Fundację mBanku - Świat Matematyki. Brali w nim udział wszyscy uczniowie klas 4-6, nauczyciele, dyrekcja. Przedstawiony został harmonogram działań i grupa projektowa, ciekawostki matematyczne, rozwiązywano wspólnie rebusy matematyczne. 27 września gościliśmy na Festiwalu Nauki na Politechnice Koszalińskiej. Uczniowie brali czynny udział w wykładach i prezentacjach. Dużo emocji wzbudził także pokaz świateł laserowych z efektami specjalnymi. Był to dla wszystkich pierwszy wyjazd na uczelnię wyższą (ale nie ostatni). Ostatni piątek września to obchody w naszej szkole Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Tego dnia uczniowie wysłuchali wierszy i rymowanek matematycznych oraz mieli możliwość zdobycia certyfikatu Eksperta Tabliczki Mnożenia wykonując poprawne obliczenia.

 link do prezentacji: https://gopro.com/v/mKn51EZ720Pb

 

  aktualności

RODZINNA MATEMATYKA

 

Z MATEMATYKĄ PO MAPIE

- Zajęcia terenowe dla klas VII

- Międzyszkolny konkurs MATEMATYKA W GEOGRAFII

ŚWIAT MATEMATYKI

deklaracja / klauzula informacyjna

PAŹDZIERNIK 2018

WRZESIEŃ 2018

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria