• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 943127808; 723221692

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

 

 

Od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. w ramach projektu

FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

będą realizowane dla uczniów naszej szkoły zajęcia dodatkowe.

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do projektu, deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia uczestnika projektu oraz karty praw i obowiązków uczestnika projektu.

Oferta zajęć dla klas 1-3

Oferta zajęć dla klas 4-6


"Ciekawy świat ortografii"

"Nauka gry w szachy"

"Kurtyna w górę"

"Mały Przedsiębiorca"

"Naucz się programować"

"Matematyka jest miarą wszystkiego"

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

 

 

 

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

Koło historyczne

Koło z jęz. polskiego

Koło z jęz. angielskiego

Zajęcia poza szkołą, wyjazd studyjny do Centrum Nauki

"Matematyk szuka pracy"

Kółko geograficzno-przyrodnicze

"Naucz się programować"

rok szkolny 2019/2010

harmonogram wszystkich zajęć - ważny od 7 października 2019

 

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z klas I i IV-VI

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się dla dzieci z klas IV-VI

Zajęcia dla dzieci z klas I-III "Ciekawy świat ortografii" /p. A. Kopeć

Zajęcia dla dzieci z klas I-III "Ciekawy świat ortografii" /p. B. Sawicka

Zajęcia dla dzieci z klas I-III "Nauka gry w szachy" /p. J. Didycz

Zajęcia dla dzieci z klas I-III "Nauka gry w szachy" /p. G. Waśków

Zajęcia dla dzieci z klas I-III "Kurtyna w górę"

Koło historyczne dla dzieci z klas IV-VI

Koło z języka polskiego, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów z klas IV-VI

Koło z języka angielskiego dla dzieci z klas IV-VI

Kółko zainteresowań dla dzieci z klas I-III "Mały przedsiębiorca" /p. K. Hejza

Kółko zainteresowań dla dzieci z klas I-III "Mały przedsiębiorca" /p. J. Kowalczyk

Kółko zainteresowań dla dzieci z klas IV-VI "Matematyk szuka pracy"

Kółko geograficzno-przyrodnicze dla dzieci z klas IV-VI

Zajęcia z programowania dla dzieci z klas I-VI "Naucz się programować" /p. K. Hejza

Zajęcia z programowania dla dzieci z klas I-VI "Naucz się programować" /p. D. Karpiesiuk

Zajęcia z programowania dla dzieci z klas I-VI "Matematyka jest miarą wszystkiego" /p. A. Kopeć

Zajęcia z programowania dla dzieci z klas I-VI "Matematyka jest miarą wszystkiego" /p. B. Sawicka

 

 

 

 

  regulaminy

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria