• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 943127808; 723221692

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

 

Od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. w ramach projektu

FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

będą realizowane dla uczniów naszej szkoły zajęcia dodatkowe.

 

Oferta zajęć dla klas 1-3

Oferta zajęć dla klas 4-6


"Ciekawy świat ortografii"

"Nauka gry w szachy"

"Kurtyna w górę"

"Mały Przedsiębiorca"

"Naucz się programować"

"Matematyka jest miarą wszystkiego"

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

 

 

 

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

Koło historyczne

Koło z jęz. polskiego

Koło z jęz. angielskiego

Zajęcia poza szkołą, wyjazd studyjny do Centrum Nauki

"Matematyk szuka pracy"

Kółko geograficzno-przyrodnicze

"Naucz się programować"

 

harmonogram zajęć - ważny od 7 października 2019

 

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa, zgody na udział w projekcie podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

TRWA REKRUTACJA NA ZAJĘCIA

 

  regulaminy

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria