• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 943127808; 723221692

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

REALIZOWANE PROJEKTY

 

rok szkolny 2018/2019

mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród młodych ludzi i pokazuje im, że matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność.

W szkole realizowane są działania projektu „Świat Matematyki”

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku


Od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. w ramach projektu NOWOCZESNA SZKOŁA, NOWOCZESNA EDUKACJA realizowane są dla uczniów naszej szkoły zajęcia dodatkowe.

 


rok szkolny 2017/2018

Od 20 stycznia 2017 r. prowadzone są zajęcia sportowe SKS w ramach programu „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 2017. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.


W roku szkolnym 2017/2018 w ramach największego programu edukacyjnego MegaMisja były realizowane zajęcia w świetlicy szkolnej, które uczyły najmłodszych kreatywnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii.

 


Od 23 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. w ramach projektu "Przyjazna szkoła" kompleksowy program szkół z terenu miasta Białogard realizowane były zajęcia: 

  • dodatkowe z:  języka polskiego, matematyki, informatyki, przyrody, języka angielskiego, plastyki, w grupie przedszkolnej, sportowe,

  • wyrównawcze z: języka polskiego, matematyki, przyrody, w nauczaniu zintegrowanym dla klas I-III,

  • opieki psychologiczno-pedagogicznej: logopeda, socjoterapia, terapia pedagogiczna.


Od 2 stycznia 2012 r. do 31 maja 2013 r. w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół  podstawowych realizowane były następujące zajęcia: 

  • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

  • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

  • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

  • rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z nauk matematyczno-przyrodniczych.


W szkole do 31 grudnia 2011 r. prowadzone były:

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, zgodnie z Projektem pod nazwą "Aktywna szkoła - kompleksowy plan rozwoju szkół z terenu miasta Białogard"

  zajęcia pozalekcyjne

INNOWACJE

NOWOCZESNA SZKOŁA, NOWOCZESNA EDUKACJA

Projekt mPotęga

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria