• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 943127808; 723221692

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

 

 

Od 23 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. w ramach projektu "Przyjazna szkoła" kompleksowy program szkół z terenu miasta Białogard realizowane były zajęcia: 

  • dodatkowe z:  języka polskiego, matematyki, informatyki, przyrody, języka angielskiego, plastyki, w grupie przedszkolnej, sportowe,

  • wyrównawcze z: języka polskiego, matematyki, przyrody, w nauczaniu zintegrowanym dla klas I-III,

  • opieki psychologiczno-pedagogicznej: logopeda, socjoterapia, terapia pedagogiczna.

Od 2 stycznia 2012 r. do 31 maja 2013 r. w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół  podstawowych realizowane były następujące zajęcia: 

  • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

  • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

  • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

  • rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z nauk matematyczno-przyrodniczych.

W szkole do 31 grudnia 2011 r. prowadzone były:

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, zgodnie z Projektem pod nazwą "Aktywna szkoła - kompleksowy plan rozwoju szkół z terenu miasta Białogard"

  zajęcia pozalekcyjne

INNOWACJE

NOWOCZESNA SZKOŁA, NOWOCZESNA EDUKACJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria