• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 943127808; 723221692

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

Zajęcia w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie

78-200 Białogard, ul. Dworcowa 2

tel/fax (094)312 25-96, kom. 515 082 620
email : pppbialogard@poczta.onet.pl
www.ppp.powiat-bialogard.pl

Indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży organizowane na terenie poradni:
Ø Terapia logopedyczna – indywidualna lub zespołowa
Ø Terapia psychologiczna - indywidualna lub zespołowa
Ø Terapia pedagogiczna – indywidualna lub zespołowa
Ø Zajęcia stymulujące ogólny rozwój dla dzieci o zaburzonym lub opóźnionym rozwoju
Ø Zajęcia prowadzone „Metodą Dobrego Startu” dla uczniów kl. I szkoły podstawowej
Ø „Bajki–Pomagajki”: zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania przy wykorzystaniu bajek terapeutycznych dla uczniów klasy II i III szkoły podstawowej
Ø „Nie boję się” - zajęcia dla dzieci lękowych od 8 do 13 roku życia
Ø Zajęcia podnoszące kompetencje społeczne dla uczniów ze szkoły podstawowej
Ø Zajęcia dla dzieci jąkających się. Ø Zajęcia stymulujące funkcje słuchowe u dzieci słabosłyszących
Ø Zajęcia stymulujące funkcje wzrokowe u dzieci słabowidzących
Ø Terapia pedagogiczna dla uczniów ze szkoły podstawowej
Ø Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju
Ø „Ferie z Poradnią” - Zajęcia terapeutyczno - wychowawcze dla uczniów z kl. I-III szkoły podstawowej w terminie 28.01.2019r.-1.02.2019r.

Uwagi: Dzieci są kwalifikowane na zajęcia specjalistyczne na terenie poradni tylko na podstawie wniosków rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów skierowanych do Dyrektora Poradni.

------------------------------------------------

PEDAGOG SZKOLNY

mgr gr Barbara Pasińska

tel. 723221705

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Godziny pracy w roku szkolnym 2018/19

poniedziałek wtorek   środa   czwartek        piątek       
9.00 - 13.00 8.45 - 9.45
10.45 - 13.45
9.45 - 10.45
12.45 - 14.45
9.00 - 13.30
14.30 - 15.30
9.00 - 12.30

Konsultacje dla rodziców - gab. nr 2a

 

Informacja dla rodziców uczniów,
którzy niesystematycznie uczęszczają na zajęcia z pomocy pp.

 Uczniowie są zobowiązani do systematycznego udziału w zajęciach organizowanych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Rodzice ucznia, który jest nieobecny na zajęciach trzy razy pod rząd z przyczyn nieusprawiedliwionych, proszeni będą
o złożenie pisemnej rezygnacji z udziału ich dziecka w w/w zajęciach.
 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
4. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
5. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
6. Chciałbyś z kimś porozmawiać.
7. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
8. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Zadania pedagoga:
- prowadzenie profilaktyki wychowawczej,
- współudział w realizacji zadań wychowawczych,
- prowadzenie działań w zakresie pomocy materialnej,
- indywidualna pomoc uczniom,
- prowadzenie i organizowanie profilaktyki uzależnień (narkomania, alkoholizm, nikotyna),
- pomoc w rozwiązywaniu trudności w kontaktach między rówieśnikami,
- koordynacja współpracy szkoły z rodzicami uczniów wymagającymi szczególnej opieki.

Funkcje pedagoga:

- łącznika szkoły ze środowiskiem oraz instytucji,
- mediatora w interakcjach: U-U, U-N, U-R, R-N,
- opiekuna, terapeuty - bezpośrednio pomagającego uczniom,
- niosącego pomoc nauczycielom - wychowawcom oraz rodzicom.

Masz problem?! NAPISZ

 

LOGOPEDA SZKOLNY
mgr Dorota Lemańczyk

Godziny pracy w roku szkolnym 2018/19
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 10.00
10.35 - 15.35
11.30 - 15.30 11.30 - 15.30 12.35 - 15.35 8.00 - 10.00

 Konsultacje dla rodziców - gab. nr 1

 

 

  pedagog

1. telefony zaufania

2. ulotka dla rodziców

3. ulotka dla młodzieży

4. ulotki:

    a/ dopalacze

    b/ dopalacze

Materiały dla rodziców:

Symptomy niepokoju, kiedy rodzic powinien zwrócić się o pomoc

Kiedy rodzice sprzyjają wspólnej ze szkołą profilaktyce

10 zasad korzystania z Internetu

Dziecięcy system wartości

Dziecko nie jest niegrzeczne

Jak motywować dziecko do nauki

Rodzice, bądźcie we w kontakcie z nauczycielami

Tajemnica sukcesu

Telewizja

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria