• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 943127808; 723221692

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

Komunikat dla rodziców

Decyzją Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb rodziców oraz w związku ze zmianami dotyczącymi organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi z przepisów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących w szczególności:
- warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
- zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
- indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
- indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Począwszy od 5 lutego 2018r. wizytatorzy zajmujący się w/w problemami w Kuratorium Oświaty w Szczecinie będą pełnić dyżur w każdy
poniedziałek w godzinach 15.30 – 17.00

Będziecie Państwo mogli zasięgnąć informacji, skorzystać z porady, omówić problem swojego dziecka. Poniżej podajemy dane do kontaktu:

Hanna Markowska – tel. 914427542 Monika Piątkowska – tel. 914427563
oraz osobiście w Kuratorium Oświaty, Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4, parter, pok. nr 10.

------------------------------------------------

PEDAGOG SZKOLNY

mgr gr Barbara Pasińska

tel. 723221705

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Godziny pracy w roku szkolnym 2017/18 - od 5 marca 2018 r.

poniedziałek wtorek   środa   czwartek        piątek       
8.00 - 9.30
11.30 - 14.00
12.00 - 16.00 9.45 - 13.45 8.30 - 10.30
11.30 - 13.30
8.45 - 12.45

Konsultacje dla rodziców - gab. nr 2a

 

Informacja dla rodziców uczniów,
którzy niesystematycznie uczęszczają na zajęcia z pomocy pp.

 Uczniowie są zobowiązani do systematycznego udziału w zajęciach organizowanych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Rodzice ucznia, który jest nieobecny na zajęciach trzy razy pod rząd z przyczyn nieusprawiedliwionych, proszeni będą
o złożenie pisemnej rezygnacji z udziału ich dziecka w w/w zajęciach.
 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
4. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
5. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
6. Chciałbyś z kimś porozmawiać.
7. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
8. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Zadania pedagoga:
- prowadzenie profilaktyki wychowawczej,
- współudział w realizacji zadań wychowawczych,
- prowadzenie działań w zakresie pomocy materialnej,
- indywidualna pomoc uczniom,
- prowadzenie i organizowanie profilaktyki uzależnień (narkomania, alkoholizm, nikotyna),
- pomoc w rozwiązywaniu trudności w kontaktach między rówieśnikami,
- koordynacja współpracy szkoły z rodzicami uczniów wymagającymi szczególnej opieki.

Funkcje pedagoga:

- łącznika szkoły ze środowiskiem oraz instytucji,
- mediatora w interakcjach: U-U, U-N, U-R, R-N,
- opiekuna, terapeuty - bezpośrednio pomagającego uczniom,
- niosącego pomoc nauczycielom - wychowawcom oraz rodzicom.

Masz problem?! NAPISZ

 

LOGOPEDA SZKOLNY
mgr Dorota Lemańczyk

Godziny pracy w roku szkolnym 2017/18 - od 11 września 2017 r.
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
11.30 - 15.30 10.30 - 15.30 11.30 - 15.30 11.30 - 15.30 11.30 - 15.30

 Konsultacje dla rodziców - gab. nr 1

 

 

  pedagog

1. telefony zaufania

2. ulotka dla rodziców

3. ulotka dla młodzieży

4. ulotki:

    a/ dopalacze

    b/ dopalacze

Materiały dla rodziców:

Symptomy niepokoju, kiedy rodzic powinien zwrócić się o pomoc

Kiedy rodzice sprzyjają wspólnej ze szkołą profilaktyce

10 zasad korzystania z Internetu

Dziecięcy system wartości

Dziecko nie jest niegrzeczne

Jak motywować dziecko do nauki

Rodzice, bądźcie we w kontakcie z nauczycielami

Tajemnica sukcesu

Telewizja

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria