• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 943127808; 723221692

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA w roku szkolnym 2018/19

 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY (od 1 września 2014 r.):

mgr Agata Skowrońska - pedagogika wychowawczo-opiekuńcza, pedagogika specjalna, zarządzanie oświatą

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY (od 1 września 2015 r.):

mgr Teresa Diakowicz - informatyka, technika, matematyka, zarządzanie oświatą

 

mgr Robert Badurski - CAE/C - język angielski, technika, informatyka, matematyka, wych. kl. 4d

mgr Urszula Bielawiec - przyroda, plastyka, biologia, nauczanie zintegrowane, egzaminator, wych. klasy 8a

mgr Violetta Dawlidowicz - język angielski, egzaminator, zarządzanie oświatą, wych. klasy 6b

mgr Julita Didycz - wych. kl. 2b, diagnoza i terapia pedagogiczna

mgr Cezary Jastreb - wychowanie fizyczne, trener klasy drugiej-dyscyplina zapasy

mgr Jolanta Jesiołkiewicz - matematyka, wychowawca klasy 4c

mgr Katarzyna Hejza - edukacja wczesnoszkolna

mgr Witold Klotz - wychowanie fizyczne, zarządzanie oświatą

Agnieszka Kopeć - wych. kl. 1a, gimnastyka korekcyjna, wych. świetlicy

mgr Jolanta Kowalczyk - pedagog specjalny, pedagogika wczesnoszkolna, psychologia komunikacji społecznej, mediacji i negocjacji, logopedia, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, zarządzanie oświatą

mgr Katarzyna Kujawa-Brancewicz - bibliotekoznawstwo,  język polski, wych. klasy 6a

ks. Mariusz Kuropatnicki - magister teologii, religia

mgr Dorota Lemańczyk - gimnastyka korekcyjna, logopedia szkolna

mgr Barbara Pasińska - pedagog, nauczanie zintegrowane,  informatyka, język angielski w klasach I-III

mgr Aniela Politowska-Pogorzelska - j. polski, plastyka, wych. kl. 4a

mgr Grzegorz Rudzik - wychowanie fizyczne, wych. klasy 5b

mgr Beata Sawicka - wych. kl. 1b, pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

mgr Ewa Sienkiewicz - przyroda, geografia, historia z wiedzą o społeczeństwie, wych. kl. 7b

mgr Urszula Stańczyk - wych. kl. 3a, diagnoza i terapia pedagogiczna

mgr Patrycja Suwała - muzyka, technika, wych. klasy 5c

mgr Jolanta Trompeta - bibliotekoznawstwo,  język polski, język rosyjski, zarządzanie oświatą, wych. kl. 5a

mgr Katarzyna Tylman - świetlica, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Grażyna Waśków - wych. kl. 2a, wych. do życia w rodzinie, oligofrenopedagogika

mgr Bożena Wrona - religia, język angielski, wych. kl. 7a

mgr Ilona Wielocha - bibliotekoznawstwo, matematyka, przyroda, geografia, wych. kl. 4b

mgr Marta Zielonka Materko - matematyka, wych. klasy 8b

mgr Magdalena Zwolińska - edukacja wczesnoszkolna, bibliotekoznawstwo-bibliotekarz

mgr Magdalena Wosińska - chemia

mgr Rafał Kałużny - fizyka

mgr Iwona Krawczyk - język niemiecki

 kadra pedagogiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria