• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 943127808; 723221692

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

ZESTAWIENIE REALIZOWANYCH W SZKOLE INNOWACJI:

 

 

"Technologia informacyjna w szkole podstawowej"

"Program edukacji regionalnej i europejskiej dla dzieci klasy III"

"Kultywowanie tradycji świątecznych - Boże Narodzenie"

Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas trzecich "Z matematyką poznaję świat"

"Edukacja prozdrowotna w szkole"

"Zwiększenie poziomu sprawności ogólnej poprzez sport zapaśniczy"

"Rozwijanie zdolności poznawczych i zainteresowań teatralnych uczniów
klas I - III z wykorzystaniem technik dramowych i inscenizacji"

"Język angielski na co dzień i na święta"

"Zdrowo żyć - zdrowym być"

"Zapasy - sport dla mnie". Program wychowania fizycznego z rozszerzonym materiałem o zapasy - styl wolny dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

"Piłka ręczna - sport dla mnie". Program wychowania fizycznego rozszerzony o mini piłkę ręczną dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

"Piłka nożna - sport dla mnie". Program wychowania fizycznego z rozszerzonym materiałem - mini piłka nożna dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

 

 

 

  innowacje

zajęcia pozalekcyjne

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria