• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 943127808; 723221692

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

HISTORIA SZKOŁY

Symbole szkoły

Sztandar

 

Hymn

Logo

1. Lata i dzieje Ziemię kształtują,
my kształtujemy dzieje.
Czas nam należny trzeba wyrzeźbić
w kształty codziennej nadziei.

Ref.:
I to jest ważne, co można sprawdzić
myślą i wiedzą, dotykiem dłoni.
Mapo otwarta, Polsko otwarta
niech pieśń nad tobą dzwoni.

2. Nieprzetartymi dążmy ścieżkami
wspólnie w gromadzie cały rok.
Dzisiaj nauka, a jutro praca
stańmy w szeregu – równaj krok.

Ref.:
I to jest ważne …

3. Symbole szkoły nie są nam obce,
to nasza duma i chwała.
Sztandar zielony z orłem w koronie,
wieść o patronie niemała.

 

 

Informacja o szkole

Informacje o szkole, 14 października 2013 r.

 


Z kronik szkolnych

Pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej Nr 5 w Białogardzie przy ul. Świdwińskiej 7 zadzwonił 1 września 1960 roku.

Pierwszym kierownikiem szkoły był Stanisław Dankowski, który pełnił tę funkcję do 31 stycznia 1968 roku.
Od 1 lutego 1968 r. do 1985 roku, szkołą kierował pan Zenon Okonek.
Kolejnym dyrektorem w historii szkoły w latach 1985 – 1990 była pani Bożena Ziółkowska.
Od 1 września 1990 roku do dnia dzisiejszego – funkcję dyrektora szkoły pełni pani Regina Pokucińska.

W 50-letniej historii szkoły placówką zarządzało czterech dyrektorów oraz ośmiu wicedyrektorów: Zofia Wolska, Jadwiga Dominik, Zofia Sobczak, Wojciech Dratwa, Regina Pokucińska, Alina Łukomska, Małgorzata Stachowiak i Agata Skowrońska.

Przez mury SP5 przewinęła się ponad 200-osobowa kadra pedagogiczna, zaś świadectwem ukończenia szkoły może pochwalić się ok. 5000 uczniów.

Jak przystało na „50-latkę” wielu absolwentów SP5 po ukończeniu wyższych uczelni wróciło do szkoły i podjęło trud wychowania młodego pokolenia. Inni pełnią obecnie odpowiedzialne stanowiska w urzędach i zakładach miasta Białogard. A. Kwaśniewski

1968 - samorząd uczniowski

Jednak najbardziej znanym absolwentem naszej szkoły jest były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksander Kwaśniewski, który już w szkole pełnił funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. (rok ukończenia SP5 – 1968/69 pod 13 numerem w dzienniku, wychowawca – W. Zieliński).

 

Szkoła wybudowana w latach 60-tych, projektowana była na około 500 uczniów, rekordem szkoły był rok szkolny 1962/63 – do SP5 uczęszczało aż 920 uczniów.

Ważną datą w historii szkoły był rok 1970. Szkoła przyjęła imię – Władysława Broniewskiego. Wtedy też otrzymaliśmy swój pierwszy sztandar.

W roku szkolnym 1974/1975 na bazie SP5 utworzono zbiorczą szkołę gminną, która funkcjonowała do roku 1982 a następnie powróciła do swojej starej nazwy.

Kolejną ważną datą dla uczniów i pracowników szkoły był dzień 1 IX 98 r. – szkoła rozpoczęła pracę w nowym budynku przy ul. Kołobrzeskiej 23. Wielka przeprowadzka, wielkie zmiany i nowy okazały budynek z czerwonej cegły ze śladami historii…

Rok później, w czasie wakacji, szkołę odwiedził, jej absolwent - prezydent Aleksander Kwaśniewski. Ta wizyta na długo pozostanie w naszej pamięci. Wyjątkowy gość pozytywnie wyraził się o SP5 oraz życzył wszystkim uczniom – wytrwałości i sukcesów a pracownikom szkoły – satysfakcji i pomyślności z pracy w nowym miejscu.

Szkoła, choć taka wspaniała 2,5 roku nie posiadała sali gimnastycznej, co uczniowie bardzo dotkliwie odczuli szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego. Wreszcie nadszedł upragniony dzień 9 lutego 2001 r. – uroczyste otwarcie hali sportowej.

Wygląd szkoły (zarówno wewnętrzny i zewnętrzny), liczne imprezy i uroczystości oraz atmosfera jaka w niej panuje sprawia, że uczniowie chętnie spędzają tu czas łącząc przyjemne z pożytecznym.
Kroniki szkolne odzwierciedlają liczne osiągnięcia naszych uczniów w konkursach recytatorskich, plastycznych i sportowych. Szkoła może pochwalić się także wieloma laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim.
Każdy rok w pracy szkoły to nowi laureaci, nowe nazwiska, nowe osiągnięcia.

Wspaniałe wyposażenie szkoły sprzyja łatwiejszemu przyswajaniu wiadomości i rozwojowi zainteresowań.
Nasza szkoła jako jedyna w powiecie, a może nawet w województwie wyprzedzając programy Ministerstwa Edukacji wprowadziła j. angielski do klasy pierwszej. Już od 2001 roku uczniowie mieli możliwość uczenia się dwóch języków obcych angielskiego i niemieckiego. Obecnie językiem wiodącym w naszej szkole jest język nowożytny angielski.

Dbamy także o to, aby nasi uczniowie sprawnie posługiwali się językiem ojczystym. W tym celu organizujemy różne imprezy: szkolny konkurs językowy złote pióro, konkursy czytelnicze „tak czytać” i „pierwszaki też uczniowie, litery już znają i pięknie czytają”, szkolny konkurs ortograficzny i biblioteczne spotkania z poezją.

Oczywiście nie tylko nauką uczeń żyje. Przez wiele lat w szkole działały drużyny zuchowe i harcerskie. Z pewnością dla wielu uczniów niezapomniane do dziś są wakacje spędzane w „bazie wypadowej” w Gąskach. Dla niektórych miłym wspomnieniem pozostaną wyjazdy na Zieloną szkołę.
Od początku istnienia szkoły uczniowie wyjeżdżają na wycieczki, dzięki którym poznają bliskie i bardziej odległe zakątki naszego kraju. Od wielu lat w szkole organizowane są wyjazdy do teatru, kina, operetki, dla celów rekreacyjnych – również na basen.

W tradycji szkoły na stałe zapisały się różnego rodzaju imprezy rozrywkowe, sportowe, religijne.

Jesteśmy szkołą otwartą na świat. Włączyliśmy się w realizację projektów Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Nowa Europa na nowe tysiąclecie i Europa- mój dom, moi przyjaciele. W roku 2000 w szkole rozpoczął działalność Klub Europejski „Eurus”. Zostaliśmy ambasadorami Portugalii i Szwecji. Nawiązaliśmy współpracę ze szkołami z zaprzyjaźnionych miast Niemiec, Łotwy, Szwecji. Uczestniczyliśmy w międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dziecięcej. Mamy wieloletnią tradycję organizowania Szkolnego i Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Angielskiej i Niemieckiej oraz Międzyszkolnego Konkursu Umiejętności z języka angielskiego.

W szkole redaguje się i wydaje gazetkę szkolną, która na przestrzeni lat kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę „Ploteczki spod Ławeczki”, „Piąteczka”, „Ploteczki PIĄTECZKI”. Pisemko jest niejako kroniką szkoły, która informuje o bieżących wydarzeniach z życia SP5.

Od 2000 roku posiadamy stronę internetową. W przeciągu tych 10 lat zmieniała się nazwa strony, zmieniał się skład redakcji, zmieniała się też jej szata graficzna...

Ciężka praca nauczycieli i uczniów zaowocowała zdobyciem w roku 2004 tytułu Szkoły z klasą.

Od lat uczniowie i nauczyciele aktywnie włączali się w różnego rodzaju akcje społeczne: dawniej były to wyjazdy na wykopki, sadzenie lasu, obecnie: sprzątanie świata, zbiórka makulatury i innych surowców wtórnych. Pomagamy również zwierzętom przetrwać zimę zbierając dla nich karmę. Natomiast charytatywnie zbieramy pieniądze w ramach akcji: góra grosza, pomagamy ofiarom żywiołów i nie zapominamy o chorych kolegach.

W marcu 2007 roku dzięki wsparciu finansowemu Rady Rodziców zakupiliśmy nowy sztandar. Z tej okazji szczególnie uroczyście obchodziliśmy DNI PATRONA.

Obecnie w szkole uczy się 430 uczniów, pracuje 34 nauczycieli i 14 pozostałych pracowników szkoły.

Jednak – parafrazując słowa naszego patrona – jesteśmy jak księga – księga otwarta w przyszłość, otwarta na nowe propozycje, zadania i wyzwania.

Życzymy wszystkim uczniom, aby mogli się uczyć w tak wspaniałych szkołach.

(Informacje zaczerpnięte z kronik szkoły, maj 2011 r.)


NASI ABSOLWENCI O SZKOLE NASZEJ I NIE TYLKO

 

[09-10-01] Miło wspominam szkolne lata. Pozdrawiam wszystkich nauczycieli, koleżanki i kolegów. Chętnie nałożyłbym tornister na plecy...

Andrzej Derkacz (1966)

[07-12-25] Zawsze będę wracać myślami do tamtych szczęśliwych i beztroskich lat :)

Kamila Czerwińska (rok uk. 1989)

[07-12-25] Wspaniała szkoła. Pozostały mi w pamięci najbardziej skrzypce dyrektora.

Grażyna Rudzińska (rok uk. 1968)

[07-11-30] Serdecznie pozdrawiam wszystkich nauczycieli  z tamtych lat.

Jolanta Wasilewska (rok uk. 1982)

[07-05-29] Bardzo nowoczesna szkoła, to chyba oczywiste, szczególnie lubiłem panią Stachowiak;), gorzej zapamiętałem [...]. Pozdrawiam całą szkołę.

Dawid Borawski (rok uk. 2003)

[07-02-26] Pozdrawiam wszystkich, a w szczególności: p. Janinę Okonek - moją wychowawczynię. To były czasy... . W porównaniu do czasów teraźniejszych - szkoła życia. [...]

Dariusz Terech (rok uk. 1983)

[06-10-16] To była naprawdę dobra szkoła, czułem się jak w domu.

Wojciech Kraszewski (rok uk. 1999)

Bardzo miłe wspomnienia.

Maciej Nojek (rok uk. 1989)

Było miło.

Tomasz Sienkiewicz (rok uk. 2004)

 

 

  historia

symbole szkoły

informacja o szkole

z kronik szkolnych

absolwenci

 

 

 

Jeśli jesteś naszym absolwentem zamieść tu swoją wypowiedź 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria