• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

 

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 943127808; 723221692

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

GALERIA

rok szkolny 2016/2017

23 czerwca 2017 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Otrzymaliśmy w tym dniu CERTYFIKAT "BEZPIECZNEJ SZKOŁY"

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2016/2017 otrzymaliśmy honorowy certyfikat "Bezpiecznej Szkoły", który wręczył Pani Dyrektor Agacie Skowrońskiej, Komendant Powiatowy Policji w Białogardzie mł. insp. Jerzy Kitowski.

Program wojewódzki „Bezpieczna Szkoła” jest to podstawowa forma kompleksowego wsparcia placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego w obszarze edukacji na rzecz bezpieczeństwa, którą realizuje Policja.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Białogardzie została wyróżniona przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł. insp. Jacka Cegieły za swoją działalność w obszarze profilaktyki i edukacji na rzecz bezpieczeństwa.

W szkole organizowane były min. spotkania uczniów, nauczycieli oraz rodziców z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz policjantami Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie. Tematem głównym w programie „Bezpieczna Szkoła” był program pod nazwą „Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo".

W ramach tego projektu zostały zrealizowane działania profilaktyczne w 4-ch obszarach:
- promowanie zdrowego trybu życia,
- zachowanie bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, bezpieczne korzystanie z Internetu,
- kształtowanie pozytywnych postaw i więzi w społeczności szkolnej,
- profilaktyka uzależnień.

W ramach powyższych założeń realizowaliśmy programy: Owoce w szkole, Śniadanie daje moc, Wiem co jem, aby zdrowym być, Trzymaj formę.

   

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria