Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies zmieniając ustawienia przeglądarki. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

 

   • Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie
Sprawdzian klas VI-tych

Przedmiotowe Systemy Oceniania

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 943127808; 723221692

 www.bip.sp5.bialogard.info

   szkola@sp5bialogard.pl


 

 

medal ZA ZASŁUGI DLA MIASTA BIAŁOGARDU

 

 

budynek szkoły, główne wejście

 

 

 

 

W latach 2011-2013 uczestniczyliśmy w europejskim programie OWOCE W SZKOLE

 

Dnia 26 września 2016 r.  o godz. 16.00 w sali nr 10

odbędzie się zebranie przedstawicieli

Oddziałowych Rad Rodziców.

 

DYREKCJA

Agata Skowrońska - magister pedagogiki wychowawczo-opiekuńczej, podyplomowe: pedagogika specjalna, nauczyciel dyplomowany.
Pełni funkcję dyrektora od 1 września 2014r.

Teresa Diakowicz - magister techniki o specjalności nauczanie techniki i informatyki, studia podyplomowe z matematyki, nauczyciel dyplomowany.
Pełni funkcję wicedyrektora od 1 września 2015 r.


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Marzena Malinowska - sekretarz szkoły, tel. 943127808, 723221692

mgr Mariola Hejduk - kierownik zespołu, tel. 943121123, 723221702

mgr Henryka Strzelecka - główny księgowy, tel. 943127823, 723221696

Alicja Wójcicka - referent d/s księgowych

oraz Irena Burdziak, Katarzyna Ochenkowska, Bożena Łaskarzewska, Jolanta Ryncewicz, Anna Drwęcka, Grażyna Prędka, Elżbieta Wilk, Dorota Klotz, Wojciech Naleśnik.


SEKRETARIAT (tel. 943127808, 723221692)

czynny codziennie w godzinach 730 - 1530

 

Administrator Dziennika Elektronicznego - Teresa Diakowicz


ŚWIETLICA

Pracuje pod kierunkiem mgr Witolda Krupy. Oferuje opiekę uczniom oczekującym na lekcje lub na powrót do domu.
Realizuje własny plan pracy.

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy [pobierz]


PIELĘGNIARKA - Krystyna Karczewska

wtorek 730 - 1130
środa 730 - 1505
czwartek730 - 1505


STOŁÓWKA

Jest prowadzona przez ajenta Aleksandrę Rudzińską. Obiady są przygotowywane i wydawane w szkole - stołówka na 60 osób (jednorazowo).

BIAŁOGARDZKA "PIĄTKA" POZNAJE EUROPĘ - OD KUCHNI


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r., godz. 9.00
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2016 r.
3. Ferie zimowe:

zachodniopomorskie

13 - 26 lutego 2017 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 13 - 18 kwietnia 2017 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2017 r.
6. Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu podstawa prawna: art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz §3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz. 1245), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie w roku szkolnym 2016/2017

14 października 2016 r. (piątek, DEN)

31 października 2016 r. (poniedziałek przed dniem ustawowo wolnym)

2 maja 2017 r. (wtorek przed dniem ustawowo wolnym)

16 czerwca 2017 r. (piątek po dniu ustawowo wolnym)

21 czerwca 2017 r.

22 czerwca 2017 r.

 

  ogłoszenia

 

Konsultacje dla rodziców

Wyprawka pierwszoklasisty

KALENDARZ ROKU 2016/17

SYSTEM
KONTROLI FREKWENCJI
I POSTĘPÓW W NAUCE

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI 2016/2017

 

 

 

 

 

 

  aktualności

1 września 2016 r.
/godz. 9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Udział w uroczystościach miejskich pod pomnikiem Orła Białego z okazji 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

14 września 2016 r.

Zebrania z rodzicami klas I – VI

15 września 2016 r.

Wyjazdy na baseny - nauka pływania. /10 wyjazdów/ Wyjazdy uczniów z klas IIb, IIc po 4 godzinie lekcyjnej.

15 i 29 września 2016 r.

Udział reprezentacji szkoły w Czwartkach Lekkoatletycznych na stadionie miejskim w Białogardzie.

16 września 2016 r.

Udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA - porządek sprzątania wg oddzielnego harmonogramu.

17 września 2016 r.

Udział /klasa 5c/ w uroczystościach miejskich pod pomnikiem Sybiraków z okazji 77. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę.

od 19 września 2016 r.

Kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego: wybory klasowe w klasie, kandydat z największą liczbą głosów jest kandydatem danej klasy.

3 tydzień września

Mistrzostwa szkoły w Biegach sztafetowych.

20 września 2016 r.

Lekcja integracyjno - edukacyjna, POKAZ TAŃCA godz. 10.45 - klasy I-III

26 września 2016 r.
/poniedziałek/

Wyjście do CKiSE na przedstawienie wrocławskiego teatru ARTENES /17 zł/
godz. 8.30 - "Baśnie Pana Perrault"- 1a, 2a, 2b, 2c, 2e
godz. 11.50 - "Tajemniczy ogród" - 4a, 4b, 4c, 5a, 5c

4 tydzień września

Diagnozy wstępne:
dla klas IV-tych: j. polski, matematyka, przyroda, j. angielski,
dla klas V-tych: j. polski,
dla klas VI-tych: j. polski, matematyka

  dokumenty do pobrania

Przeglądarka dokumentów zapisanych  w formacie *.pdf. pobierz
Producent: Adobe Systems Incorporated
Licencja: bezpłatna (freeware)
Wielkość: 21 118 kB
System operacyjny: MS Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista/7

Dokumenty Szkoły

Statut Szkoły

ZWO /Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania/

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Program Profilaktyki

Regulamin Szkoły

Program Wychowawczy

Regulamin wycieczek

Procedury

Procedura zwalniania ucznia z wf

 

 

 

Strona głównaa Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria

© 2007 SP5. Wszelkie prawa zastrzeżone "TD". Kopiowanie materiałów bez zgody autora jest nielegalne.